Alle Filme in diesem Kino

Angel Has Fallen

Info zum Film


15.10.2019 - 20:15 - D
 
8.1°

16.10.2019 - 20:15 - D
 
7.8°

Angry Birds 2 - Der Film

Info zum Film


15.10.2019 - 14:15 - D  in 3D
 
10.6°

16.10.2019 - 14:15 - D  in 3D
 
14.8°

Dem Horizont So Nah

Info zum Film


15.10.2019 - 14:15 - D
 
10.6°
15.10.2019 - 17:15 - D
 
8.3°
15.10.2019 - 20:15 - D
 
8.1°

16.10.2019 - 14:15 - D
 
14.8°
16.10.2019 - 17:15 - D
 
8.4°
16.10.2019 - 20:15 - D
 
7.8°

Der König der Löwen

Info zum Film


15.10.2019 - 14:00 - D  in 3D
 
10.6°
15.10.2019 - 17:00 - D  in 3D
 
8.3°

16.10.2019 - 14:00 - D  in 3D
 
14.8°
16.10.2019 - 17:00 - D  in 3D
 
8.4°

ES Kapitel 2

Info zum Film


15.10.2019 - 19:45 - D
 
8.1°

16.10.2019 - 19:45 - D
 
7.8°

Everest – ein Yeti Will Hoch Hinaus

Info zum Film


15.10.2019 - 14:15 - D  in 3D
 
10.6°
15.10.2019 - 17:15 - D  in 3D
 
8.3°

16.10.2019 - 14:15 - D  in 3D
 
14.8°
16.10.2019 - 17:15 - D  in 3D
 
8.4°

Gemini Man

Info zum Film


15.10.2019 - 17:00 - D
 
8.3°
15.10.2019 - 20:00 - D
 
8.1°

16.10.2019 - 17:00 - D
 
8.4°
16.10.2019 - 20:00 - D
 
7.8°

Joker

Info zum Film


15.10.2019 - 14:30 - D
 
10.6°
15.10.2019 - 17:30 - D
 
8.3°
15.10.2019 - 20:30 - D
 
8.1°

16.10.2019 - 14:30 - D
 
14.8°
16.10.2019 - 17:30 - D
 
8.4°
16.10.2019 - 20:30 - D
 
7.8°

Maleficent: Mächte der Finsternis

Info zum Film


16.10.2019 - 20:00 - D  in 3D
 
7.8°

Mein Lotta-Leben

Info zum Film


15.10.2019 - 14:00 - D
 
10.6°

16.10.2019 - 14:00 - D
 
14.8°

Midsommar

Info zum Film


15.10.2019 - 16:45 - D
 
8.3°

16.10.2019 - 16:45 - D
 
8.4°

Official Secrets

Info zum Film


15.10.2019 - 14:30 - D
 
10.6°
15.10.2019 - 20:30 - D
 
8.1°

16.10.2019 - 14:30 - D
 
14.8°
16.10.2019 - 20:30 - D
 
7.8°

Once Upon a Time... in Hollywood

Info zum Film


15.10.2019 - 16:30 - D
 
8.3°
15.10.2019 - 20:00 - D
 
8.1°

16.10.2019 - 16:30 - D
 
8.4°

Rambo V: Last Blood

Info zum Film


15.10.2019 - 20:15 - D
 
8.1°

16.10.2019 - 20:15 - D
 
7.8°

Shaun das Schaf – der Film : Ufo-Alarm

Info zum Film


15.10.2019 - 14:00 - D
 
10.6°
15.10.2019 - 17:30 - D
 
8.3°

16.10.2019 - 14:00 - D
 
14.8°
16.10.2019 - 17:30 - D
 
8.4°