Cinedome
Adresse
Boulevard des Sports 20
2504 Biel
Tickets

Alle Filme in diesem Kino

Angry Birds 2 - Der Film

Info zum Film


14.10.2019 - 14:15 - D
 
4.1°

15.10.2019 - 14:15 - D
 
1.3°

16.10.2019 - 14:15 - D
 
0.2°

Dem Horizont So Nah

Info zum Film


14.10.2019 - 20:30 - D
 
1.7°

15.10.2019 - 20:30 - D
 
-3.1°

16.10.2019 - 20:30 - D
 
-1.3°

Der König der Löwen

Info zum Film


14.10.2019 - 14:30 - D
 
4.1°
14.10.2019 - 17:30 - D
 
1.2°

15.10.2019 - 14:30 - D
 
1.3°
15.10.2019 - 17:30 - D
 
-2.1°

16.10.2019 - 14:30 - D
 
0.2°
16.10.2019 - 17:30 - D
 
-3.0°

Everest – ein Yeti Will Hoch Hinaus

Info zum Film


14.10.2019 - 16:45 - D  in 3D
 
1.2°

15.10.2019 - 16:45 - D  in 3D
 
-2.1°

16.10.2019 - 16:45 - D  in 3D
 
-3.0°

Gemini Man

Info zum Film


14.10.2019 - 20:15 - D
 
1.7°

15.10.2019 - 20:15 - D
 
-3.1°

Joker

Info zum Film


14.10.2019 - 14:00 - D
 
4.1°
14.10.2019 - 17:00 - D
 
1.2°
14.10.2019 - 17:15 - OV E / d / f
 
1.2°
14.10.2019 - 20:00 - D
 
1.7°
14.10.2019 - 20:15 - OV E / d / f
 
1.7°

15.10.2019 - 14:00 - D
 
1.3°
15.10.2019 - 17:00 - D
 
-2.1°
15.10.2019 - 17:15 - OV E / d / f
 
-2.1°
15.10.2019 - 20:00 - D
 
-3.1°
15.10.2019 - 20:15 - OV E / d / f
 
-3.1°

16.10.2019 - 14:00 - D
 
0.2°
16.10.2019 - 17:00 - D
 
-3.0°
16.10.2019 - 17:15 - OV E / d / f
 
-3.0°
16.10.2019 - 20:15 - OV E / d / f
 
-1.3°
16.10.2019 - 20:15 - D
 
-1.3°

Maleficent: Mächte der Finsternis

Info zum Film


16.10.2019 - 20:00 - OV E / d / f  in 3D
 
-1.3°

Official Secrets

Info zum Film


14.10.2019 - 20:30 - D
 
1.7°

15.10.2019 - 20:30 - D
 
-3.1°

16.10.2019 - 20:30 - D
 
-1.3°

Rambo V: Last Blood

Info zum Film


14.10.2019 - 17:30 - D
 
1.2°

15.10.2019 - 17:30 - D
 
-2.1°

16.10.2019 - 17:30 - D
 
-3.0°

Shaun das Schaf – der Film : Ufo-Alarm

Info zum Film


14.10.2019 - 14:15 - D
 
4.1°
14.10.2019 - 14:30 - D
 
4.1°

15.10.2019 - 14:15 - D
 
1.3°
15.10.2019 - 14:30 - D
 
1.3°

16.10.2019 - 14:15 - D
 
0.2°
16.10.2019 - 14:30 - D
 
0.2°