Kult.Kino Atelier
Adresse
Theaterstr. 7
4005 Basel
Tickets

Alle Filme in diesem Kino

#Female pleasure

Info zum Film


18.02.2019 - 12:40 - OV E / d / f
 
13.8°

19.02.2019 - 12:40 - OV E / d / f
 
9.1°

20.02.2019 - 12:40 - OV E / d / f
 
9.1°

Ailo - Das kleine Rentier

Info zum Film


18.02.2019 - 13:50 - D
 
13.8°

19.02.2019 - 13:50 - D
 
9.1°

20.02.2019 - 13:50 - D
 
9.1°

Architektur der Unendlichkeit

Info zum Film


18.02.2019 - 17:00 - D
 
5.4°

19.02.2019 - 17:00 - D
 
3.4°

20.02.2019 - 17:00 - D
 
3.2°

Colette

Info zum Film


18.02.2019 - 12:20 - OV E / d / f
 
13.8°

19.02.2019 - 12:20 - OV E / d / f
 
9.1°

20.02.2019 - 12:20 - OV E / d / f
 
9.1°

If Beale Street Could Talk

Info zum Film


18.02.2019 - 14:30 - OV E / d / f
 
5.4°
18.02.2019 - 16:00 - OV E / d / f
 
5.4°
18.02.2019 - 20:30 - OV E / d / f
 
-2.0°

19.02.2019 - 14:30 - OV E / d / f
 
3.4°
19.02.2019 - 16:00 - OV E / d / f
 
3.4°
19.02.2019 - 20:30 - OV E / d / f
 
-2.1°

20.02.2019 - 14:30 - OV E / d / f
 
3.2°
20.02.2019 - 16:00 - OV E / d / f
 
3.2°
20.02.2019 - 20:30 - OV E / d / f
 
-2.0°

Immer und ewig

Info zum Film


18.02.2019 - 18:50 - OV Dialekt / d / f
 
0.3°

19.02.2019 - 18:50 - OV Dialekt / d / f
 
-0.7°

20.02.2019 - 18:50 - OV Dialekt / d / f
 
-0.6°

Le vent tourne

Info zum Film


18.02.2019 - 21:00 - OV / d / f
 
-2.0°

19.02.2019 - 21:00 - OV / d / f
 
-2.1°

20.02.2019 - 21:00 - OV / d / f
 
-2.0°

Rafiki

Info zum Film


18.02.2019 - 12:10 - OV / d / f
 
13.8°

20.02.2019 - 12:10 - OV / d / f
 
9.1°

The Favourite - Intrigen und Irrsinn

Info zum Film


18.02.2019 - 14:30 - OV E / d / f
 
5.4°
18.02.2019 - 20:30 - OV E / d / f
 
-2.0°

19.02.2019 - 14:30 - OV E / d / f
 
3.4°
19.02.2019 - 20:30 - OV E / d / f
 
-2.1°

20.02.2019 - 14:30 - OV E / d / f
 
3.2°
20.02.2019 - 20:30 - OV E / d / f
 
-2.0°

The Price of Everything

Info zum Film


18.02.2019 - 19:00 - OV E / d
 
0.3°

19.02.2019 - 19:00 - OV E / d
 
-0.7°

20.02.2019 - 19:00 - OV E / d
 
-0.6°

The Wife

Info zum Film


18.02.2019 - 14:00 - OV E / d / f
 
13.8°
18.02.2019 - 16:50 - OV E / d / f
 
5.4°
18.02.2019 - 21:00 - OV E / d / f
 
-2.0°

19.02.2019 - 14:00 - OV E / d / f
 
9.1°
19.02.2019 - 16:50 - OV E / d / f
 
3.4°
19.02.2019 - 21:00 - OV E / d / f
 
-2.1°

20.02.2019 - 14:00 - OV E / d / f
 
9.1°
20.02.2019 - 16:50 - OV E / d / f
 
3.2°
20.02.2019 - 21:00 - OV E / d / f
 
-2.0°

Three Identical Strangers

Info zum Film


18.02.2019 - 12:15 - OV E / d / f
 
13.8°

19.02.2019 - 12:15 - OV E / d / f
 
9.1°

20.02.2019 - 12:15 - OV E / d / f
 
9.1°

Wolkenbruchs wunderliche Reise...

Info zum Film


18.02.2019 - 15:50 - OV / d / f
 
5.4°
18.02.2019 - 19:00 - OV / d / f
 
0.3°

19.02.2019 - 15:50 - OV / d / f
 
3.4°
19.02.2019 - 19:00 - OV / d / f
 
-0.7°

20.02.2019 - 15:50 - OV / d / f
 
3.2°
20.02.2019 - 19:00 - OV / d / f
 
-0.6°

Womit haben wir das verdient?

Info zum Film


18.02.2019 - 17:00 - D
 
5.4°

19.02.2019 - 17:00 - D
 
3.4°

20.02.2019 - 17:00 - D
 
3.2°

YSCHTOO zur BASLER FASNACHT

Info zum Film


18.02.2019 - 12:20 - OV Dialekt
 
13.8°
18.02.2019 - 18:30 - OV Dialekt
 
0.3°

19.02.2019 - 12:20 - OV Dialekt
 
9.1°
19.02.2019 - 18:30 - OV Dialekt
 
-0.7°

20.02.2019 - 12:20 - OV Dialekt
 
9.1°
20.02.2019 - 18:30 - OV Dialekt
 
-0.6°

Zwingli

Info zum Film


18.02.2019 - 14:10 - OV / d
 
13.8°
18.02.2019 - 18:00 - OV / d
 
0.3°
18.02.2019 - 20:50 - OV / d
 
-2.0°

19.02.2019 - 14:10 - OV / d
 
9.1°
19.02.2019 - 18:00 - OV / d
 
-0.7°
19.02.2019 - 20:50 - OV / d
 
-2.1°

20.02.2019 - 14:10 - OV / d
 
9.1°
20.02.2019 - 18:00 - OV / d
 
-0.6°
20.02.2019 - 20:50 - OV / d
 
-2.0°