Pathé Mall of Switzerland
Adresse
Ebisquare-Strasse 2
6030 Ebikon
Tickets

Alle Filme in diesem Kino

Batman Begins

Info zum Film


11.07.2020 - 16:00 - D
 
17.5°
11.07.2020 - 18:00 - D
 
17.5°

Bloodshot

Info zum Film


09.07.2020 - 20:15 - D
 
19.4°

10.07.2020 - 20:15 - D
 
17.7°

11.07.2020 - 20:15 - D
 
13.0°

12.07.2020 - 20:15 - D
 
13.8°

Chaos auf der Feuerwache

Info zum Film


09.07.2020 - 17:00 - D
 
24.5°

10.07.2020 - 17:00 - D
 
19.7°
10.07.2020 - 19:45 - D
 
17.7°

11.07.2020 - 12:15 - D
 
15.9°
11.07.2020 - 17:00 - D
 
17.5°
11.07.2020 - 19:45 - D
 
13.0°

12.07.2020 - 12:15 - D
 
22.1°
12.07.2020 - 17:00 - D
 
19.2°
12.07.2020 - 19:45 - D
 
13.8°

Das perfekte Geheimnis

Info zum Film


09.07.2020 - 20:30 - D
 
19.4°

10.07.2020 - 17:15 - D
 
19.7°

11.07.2020 - 20:30 - D
 
13.0°

12.07.2020 - 17:15 - D
 
19.2°

Der Bär in mir

Info zum Film


11.07.2020 - 13:00 - Dialekt
 
19.6°

12.07.2020 - 13:00 - Dialekt
 
22.5°

Der Fall Richard Jewell

Info zum Film


09.07.2020 - 17:15 - D
 
24.5°

10.07.2020 - 20:30 - D
 
17.7°

11.07.2020 - 17:15 - D
 
17.5°

12.07.2020 - 20:30 - D
 
13.8°

Der Spion von Nebenan

Info zum Film


09.07.2020 - 16:45 - D
 
24.5°

10.07.2020 - 16:45 - D
 
19.7°

11.07.2020 - 13:15 - D
 
19.6°
11.07.2020 - 16:45 - D
 
17.5°

12.07.2020 - 13:15 - D
 
22.5°
12.07.2020 - 16:45 - D
 
19.2°

Die fantastische Reise des Dr. Dolittle

Info zum Film


11.07.2020 - 13:45 - D
 
19.6°
11.07.2020 - 16:30 - D
 
17.5°

12.07.2020 - 13:45 - D
 
22.5°
12.07.2020 - 16:30 - D
 
19.2°

Dunkirk

Info zum Film


09.07.2020 - 19:00 - D
 
19.4°

Fast & Furious Five09.07.2020 - 19:45 - D
 
19.4°

Guns Akimbo

Info zum Film


09.07.2020 - 20:00 - D
 
19.4°

10.07.2020 - 18:15 - D
 
19.7°
10.07.2020 - 20:00 - D
 
17.7°

11.07.2020 - 20:00 - D
 
13.0°

12.07.2020 - 18:15 - D
 
19.2°
12.07.2020 - 20:00 - D
 
13.8°

Hope Gap - Wer wir sind und wer wir waren

Info zum Film


09.07.2020 - 18:30 - D
 
19.4°

10.07.2020 - 18:30 - D
 
17.7°

11.07.2020 - 18:30 - D
 
13.0°

12.07.2020 - 18:30 - D
 
13.8°

Inception - 10th Anniversary (Re-Release)

Info zum Film


11.07.2020 - 19:00 - D
 
13.0°

Interstellar

Info zum Film


10.07.2020 - 19:00 - D
 
17.7°

Mina und die Traumzauberer

Info zum Film


11.07.2020 - 14:30 - D
 
19.6°

12.07.2020 - 14:30 - D
 
22.5°

Nightlife

Info zum Film


09.07.2020 - 19:15 - D
 
19.4°

10.07.2020 - 19:15 - D
 
17.7°

11.07.2020 - 19:15 - D
 
13.0°

12.07.2020 - 19:00 - D
 
13.8°

Onward: Keine halben Sachen

Info zum Film


11.07.2020 - 14:15 - D
 
19.6°

12.07.2020 - 14:15 - D
 
22.5°

Pinocchio

Info zum Film


09.07.2020 - 17:45 - D
 
24.5°
09.07.2020 - 18:15 - OV / d / f
 
24.5°
09.07.2020 - 20:45 - D
 
19.4°

10.07.2020 - 17:45 - D
 
19.7°
10.07.2020 - 19:30 - OV / d / f
 
17.7°
10.07.2020 - 20:45 - D
 
17.7°

11.07.2020 - 12:45 - OV / d / f
 
19.6°
11.07.2020 - 14:45 - D
 
19.6°
11.07.2020 - 15:45 - OV / d / f
 
17.5°
11.07.2020 - 17:45 - D
 
17.5°
11.07.2020 - 18:15 - OV / d / f
 
17.5°
11.07.2020 - 20:45 - D
 
13.0°

12.07.2020 - 12:45 - OV / d / f
 
22.5°
12.07.2020 - 14:45 - D
 
22.5°
12.07.2020 - 15:45 - OV / d / f
 
19.2°
12.07.2020 - 17:45 - D
 
19.2°
12.07.2020 - 19:30 - OV / d / f
 
13.8°
12.07.2020 - 20:45 - D
 
13.8°

Scoob!

Info zum Film


09.07.2020 - 17:30 - D
 
24.5°

10.07.2020 - 17:30 - D
 
19.7°

11.07.2020 - 12:30 - D
 
19.6°
11.07.2020 - 15:00 - D
 
19.6°
11.07.2020 - 16:15 - D
 
17.5°
11.07.2020 - 17:30 - D
 
17.5°

12.07.2020 - 12:30 - D
 
22.5°
12.07.2020 - 15:00 - D
 
22.5°
12.07.2020 - 16:15 - D
 
19.2°
12.07.2020 - 17:30 - D
 
19.2°

Sonic the Hedgehog

Info zum Film


11.07.2020 - 13:30 - D
 
19.6°

12.07.2020 - 13:30 - D
 
22.5°

The Dark Knight

Info zum Film


09.07.2020 - 18:00 - D
 
24.5°

12.07.2020 - 16:00 - D
 
19.2°
12.07.2020 - 18:00 - D
 
19.2°

The Dark Knight Rises

Info zum Film


10.07.2020 - 18:00 - D
 
19.7°

12.07.2020 - 19:15 - D
 
13.8°

The Gentlemen

Info zum Film


09.07.2020 - 19:30 - D
 
19.4°

11.07.2020 - 19:30 - D
 
13.0°

The Hunt

Info zum Film


09.07.2020 - 21:00 - D
 
19.4°

10.07.2020 - 21:00 - D
 
17.7°

11.07.2020 - 21:00 - D
 
13.0°

12.07.2020 - 21:00 - D
 
13.8°

Trolls World Tour

Info zum Film


11.07.2020 - 14:00 - D
 
19.6°
11.07.2020 - 15:15 - D
 
19.6°

12.07.2020 - 14:00 - D
 
22.5°
12.07.2020 - 15:15 - D
 
22.5°