Die Ballade von Narayama

Genre
Originaltitel Ballad of Narayama - Narayama bushiko
Jahr 1982
Kino Release 09.05.2002